Ett expansivt familjeföretag

Företaget startade 1941 som ett andelstvätteri för privat tvätt under namnet Tvätteriet i Lindby. Efterhand utökades verksamheten och tvätt från industrier, hotell och restauranger började tas emot. Familjen Streijffert tog över tvätteriet 1991 och Lindbytvätten AB såg dagens ljus.

Tidigt påbörjades en renodling av verksamheten med fokus och specialisering på hotell, konferens- och restaurangkunder.